1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
   

Väljarbarometern.se

Senaste nytt TV Vädret Porton, postnummer mm Din bank Tele Tidtabeller Resor Gatusökning Sport
Fakta om frågan.
I Sverige krävs det tillstånd från länsstyrelsen för att få sätta upp en övervakningskamera. Det finns undantag där det räcker med en anmälan till länsstyrelsen, till exempel i banker och butiker om syftet är att förebygga, utreda eller avslöja brott.
Frågan nedan handlar alltså om vad som är viktigast: Integritet eller trygghet.
Alternativ 1:
Vem som helst borde, för att skydda sig själv, sin verksamhet eller sin egendom, få sätta upp en kamera, under förutsättning att man disponerar platsen där kameran sitter samt upplyser med en skylt om att kamera finns.
Alternativ 2:
Övervakningskameror äventyrar integriteten, och borde förbjudas utom i undantagsfall efter tillstånd från myndighet, precis så som lagen idag föreskriver
Nr:
11

    Ovanstående test startade den 11. november 2015 kl. 17.oo. I början kan resultatet vara lite missvisande, eftersom inte så många har röstat. Så du hjälper oss om du röstar mycket och sprider denna sajt.

    Genom att rösta så får du se resultatet. Resultatet visar vad besökarna på denna sida har röstat. För att förhindra manipulering med resultatet, kan man i varje fråga bara rösta en gång per dator.


  Politiska väljarbarometrar:
  demoskop.se
  SENTIO
  SIFO
  skop.se
  TV4Novus
  United Minds (Aftonbladet)
  YouGov (Metro)

  Att olika barometrar visar olika resultat beror bland annat på mätmetoder, urval och hur och när frågorna ställs.

  Alla riksdagspartier och deras program
  Föreslå en ny barometer

  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  ↑ ↑ Väljarbarometern ↑ ↑           ↓ ↓ Annonser ↓ ↓


  Languages:
  flag flag flag flag


  ros
  ros


  Dr. Aseem Singh, astrolog:

  "Livet är ett stort spännande äventyr, fullt av överraskningar.
  Vi lever i den mest spännande tidsåldern i modern tid.

  Framför oss har vi fantastiska möjligheter,
  men också svårförutsägbara utmaningar. Det enda säkra är stora förändringar.

  Jag berättar gärna för dig om hur din framtid kan bli, och ger dig råd. "