1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
   

Väljarbarometern.se

Senaste nytt TV Vädret Porton, postnummer mm Din bank Tele Tidtabeller Resor Gatusökning Sport
Trängselskattens avsikt
är att minska trängseln i hårt trafikbelastade områden genom att ge en högre kostnad för resan och därmed få en del att avstå från resor, resa vid andra tidpunkter, resa flera i varje fordon eller välja andra transportslag, såsom cykel eller kollektivtrafik. Genom differentierad avgift vid olika tider förmås också bilister att välja andra tidpunkter än de mest belastade. En sekundär effekt är att den drar in pengar som är tänkt ska bidra till att finansiera vägnätet.
Nr:
20

    Ovanstående test startade den 11. november 2015 kl. 17.oo. I början kan resultatet vara lite missvisande, eftersom inte så många har röstat. Så du hjälper oss om du röstar mycket och sprider denna sajt.

    Genom att rösta så får du se resultatet. Resultatet visar vad besökarna på denna sida har röstat. För att förhindra manipulering med resultatet, kan man i varje fråga bara rösta en gång per dator.


  Politiska väljarbarometrar:
  demoskop.se
  SENTIO
  SIFO
  skop.se
  TV4Novus
  United Minds (Aftonbladet)
  YouGov (Metro)

  Att olika barometrar visar olika resultat beror bland annat på mätmetoder, urval och hur och när frågorna ställs.

  Alla riksdagspartier och deras program
  Föreslå en ny barometer

  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  ↑ ↑ Väljarbarometern ↑ ↑           ↓ ↓ Annonser ↓ ↓


  Languages:
  flag flag flag flag


  ros
  ros


  Dr. Aseem Singh, astrolog:

  "Livet är ett stort spännande äventyr, fullt av överraskningar.
  Vi lever i den mest spännande tidsåldern i modern tid.

  Framför oss har vi fantastiska möjligheter,
  men också svårförutsägbara utmaningar. Det enda säkra är stora förändringar.

  Jag berättar gärna för dig om hur din framtid kan bli, och ger dig råd. "